DECLARATION TAX

Hur deklarerar man?

Att deklarera var tidigare en årligen återkommande plåga för många. Flera olika underlag skulle samlas ihop, inkomster och räntor från arbetsgivare respektive banker skulle summeras och redovisas. Inbetald preliminärskatt skulle stämmas av. Vinst eller förlust vid försäljning av värdepapper skulle redovisas. När deklarationsblanketten var ifylld skulle den skrivas under på heder och samvete. Inte undra […]

Continue Reading