Hur många länder finns det i Europa?

Blogg

Du kanske gillar att resa och vill uppleva varje land i Europa, men hur många länder finns det i Europa? Det är inte en helt lätt fråga att besvara eftersom det finns många sätt att räkna på. Det många däremot är överens om är att Europa är en världsdel med en mångfald av språk, kultur och geografi, det kanske är just därför Europa är svårdefinierat.

Hur många länder finns det i Europa och vad tillhör Europa?

Anledningen att den här frågan är svår beror på att vissa räknar Europa som:

  • Länder som ingår i Europeiska Unionen
  • Den geografiska kontinenten Europa
  • Alla länder på kontinenten med eller förutom Turkiet, Ryssland, Island och Storbritannien

Enligt Förenta Nationerna finns det 44 länder i Europa, varav 27 länder är medlemmar i Europeiska Unionen. Turkiet till exempel räknas inte in i Europa enligt Förenta Nationerna, trots att delar av Turkiet tillhör den Europeiska kontinenten.