Kronofogden – Komplett guide

Blogg Ekonomi

Kronofogdemyndigheten hjälper den som ska få betalt, men också om du ska betala. Till exempel med kontakter och utreda om du kvalificerar för en skuldsanering, så att dina skulder betalas av med en viss summa.

Den blir då fördelad mellan de du är skyldig pengar, under en viss tid. Din skuld försvinner sedan helt, efter att skuldsaneringen är genomförd.

Ta kontakt med kronofogden via telefon för att se om du kan bli av med dina skulder.

Det som händer när Kronofogden knackar på

Först tar Kronofogden i de flesta fall kontakt med dig och gör en ekonomisk utredning för att bedöma din betalningsförmåga.

Den kan utredningen kan du göra genom att logga in på hemsidan. I mycket få fall misstänker Kronofogden däremot att du undanhåller egendom och pengar och då kan de göra en så kallad förrättning i ditt hem.

Du har inte rätt att neka Kronofogden tillträde till ditt hem, tillhörande utrymmen eller andra platser som Kronofogden söker tillträde till.

Annat som ingår i en utmätning

Kronofogden kan i vissa fall även ta fast egendom som bostäder och sälja för att betala av din skuld. Även om det är ovanligt så händer det.

Annat som ingår i en utmätning

Du får behålla det du behöver för uppehälle av dig själv och din familj. Bland annat får du ha tillgång till bil, om du behöver den för att arbeta och får lov att äga det du behöver för att kunna utöva ditt yrke.

Hur blir saker sålda av Kronofogden

Auktion kan bli aktuellt om du inte betalar dina skulder trots att din betalningsskyldighet blivit fastställd genom prövning. Då blir dina ägodelar beslagtagna och blir utlagda på så kallad exekutiv auktion.

Dina saker hamnar på Auktionstorget

Kronofogden kan sälja allt du äger som exempelvis smycken, bil, dyra kläder, konst och värdepapper. Det kan alltså vara en bra idé att titta på Kronofogdens hemsida om du vill hitta billiga smycken, bilar eller hus till salu.

Även Mona Sahlin och Annika Strandhäll

Kronofogden kan hamna hos Kronofogden av olika orsaker. I de flesta fall ser de att det kan finnas utrymme att göra utmätning på din lön, pension eller sälja värdepapper och fonder. Lån trots kronofogden är väldigt svårt att få till, men det är i vissa fall inte omöjligt.

Lediga jobb hos Kronofogden Göteborg

Bor du i Göteborg och vill jobba hos Kronofogden kan du titta in på hemsidan för att se om de har lediga tjänster. Med ett ökat ekonomiskt tryck i samhället kommer behovet av inspektörer och handläggare också öka.