Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Clark Olofsson – en folkkär brottsling

Vissa kriminella verkar ha förmåga att bli populära trots att de begått en rad nesliga brott och förorsakat samhället kostnader. Media bidrar som vanligt till att brottslingar blir rikskändisar, men hur kan intresset fortgå år efter år? Clark Olofsson tycks vara en sådan man – en man vars bravader alltid uppmärksammats.

Några fakta om Clark Olofsson:

Född1947
Annat namnDaniel Demuynck
UtbildningStockholms universitet
SysselsättningYrkeskriminell
Barn6 st
MedborgarskapSverige och Belgien

Clark Olofsson – kriminell redan som ung

Clark Olofsson växte upp i ett hem där åtminstone fadern hade alkoholproblem. Efter skilsmässa fick Clarks mamma ta hand om honom och två systrar. Mamman hade dock sociala problem och under en tid placerades barnen i fosterhem. Efter en tid lyckades modern i alla fall samla ihop barnen och de bosatte sig på Hisingen i Göteborg. Clark Olofsson började som lärling på ett av varven i Göteborg. Efter en tid gick han till sjöss och seglade jorden runt.

Redan i relativt ung ålder började dock Clark Olofssons kriminella bana:

  • Placering på Ungdomsvårdsskola efter en del småbrott år 1963
  • Misshandel av två polismän och dömd till 3 års fängelse år 1966
  • Rymning från fängelse och därefter medhjälpare vid mord på en polis
  • Dömd till 8 års fängelse
  • Flykt från fängelset år 1969 och därefter bland annat bankrån i Göteborg
  • Placering på fängelse i Kalmar år 1973 och mötte där Janne Olsson
  • Deltog i Norrmalmstorgsdramat. Dömd i tingsrätt men frikänd i hovrätt
  • Rymning från fängelset i Norrköping år 1975 för en kriminell utlandskarriär
  • Efter återkomst till Sverige rånade han Handelsbanken i Göteborg år 1976

Listan över Clark Olofsson karriär kan göras hur lång som helst, men år 2021 återkom han till Sverige för att bli “en lycklig pensionär”. Han lyckades återigen få svenskt medborgarskap som han tidigare avsagt sig. Märkligt eftersom han blivit utvisad på livstid från Sverige. 

Clark Olofsson – en intelligent person

En människa kan använda sin medfödda intelligens på många sätt. Vi har också många personer i historien som använt sin begåvning på ett, som många anser, moraliskt förkastligt sätt. Clark Olofsson kommer förmodligen inte att hamna i några historieböcker, men vi kan inte förneka hans intelligens. Redan år 1973, efter Norrmalmstorgsdramat, lämnade han in en nådeansökan för att få studera juridik. Inom det området hade han ju förvärvat gedigna och unika praktiska kunskaper. Han fick dock avslag på sin begäran, vilket kanske var ett misstag av statens juridiska expertis.

Under sin vistelsetid i fängelse från år 1979 till 1983 bedrev han studier på journalisthögskolan vid Stockholms universitet. Under den tiden hade han några permissioner, där han bland annat hann med att hugga ner en person med kniv under ett bråk. Han dömdes till 2,5 års fängelse för misshandel och studierna fick tillfälligt avbrytas. Men till slut kunde han ta examen. Någon journalistkarriär har han dock inte tagit. Han har nöjt sig med att skapa rubriker på sitt eget sätt.

Marijke Demuynck och barnen

Clark Olofsson har hunnit med mycket i sitt liv. Hans brott och flykter är oändliga. Trots detta har han också hunnit med ett familjeliv. Sålunda gifte han sig år 1976 med Marijke Demuynck, i en vigsel som ägde rum på Kumlaanstalten. Paret skilde sig år 1999, men tillsammans har de barnen David, Dorian och Donegal.

Enligt uppgift har han även en dotter Alexandra, men det är oklart vem som är mamma till henne. Clark passade också på att ha en kärlekshistoria med en av kvinnorna som tagits som gisslan vid Norrmalmstorgsdramat. Kvinnan blev gravid. Det psykologiska dramat går under beteckningen “Stockholmssyndromet”. 

Gestaltning på Netflix

Naturligtvis har Clark Olofssons liv gestaltats på film. Hur skulle vi kunna leva utan en sådan berättelse och hans historia går att finna på Netflix. Att döma av de intervjuer han gjort, ångrar han ingenting i sitt liv. Vid en intervju med journalisten Janne Josefsson, nämns att han eventuellt har planer på nya brott. Enligt Olofsson är det heller inte moraliskt klandervärt att utsätta andra människor för grov brottslighet. Människor ska ha rätt att utföra vilka handlingar de vill utföra. Clark Olofsson må vara intelligent och förslagen men någon plats bland moralfilosofer lär han sannolikt inte få. 

Hur lever Clark Olofsson idag? Enligt egen uppgift lever han ett lugnt och tillbakadraget liv. Kanhända brottas han med sina demoner. Trots att han uppträtt och hotat med skjutvapen av olika slag har han inte egenhändigt utfört något mord. Han kan åtminstone vara nöjd med att han inte förorsakat någon annans död.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *